Wdrażanie MVP

Zbudujmy podstawową wersje Twojego produktu.

MVP jest kluczowe, gdyż umożliwia szybkie testowanie koncepcji i zbieranie opinii od potencjalnych użytkowników, co jest nieocenione dla dalszego rozwoju produktu.

Prototypowanie

Prototypowanie pozwala na materializację innowacyjnych pomysłów w konkretne projekty, stanowiąc kluczowy etap w przejściu od abstrakcyjnej koncepcji do realnego produktu. Dzięki naszemu doświadczeniu, każdy krok rozwoju produktu jest skrupulatnie planowany, aby zapewnić jego sukces i zgodność z pierwotną wizją.

Doradztwo MVP

Rozwój aplikacji na Androida otwiera szerokie możliwości dotarcia do użytkowników tego systemu z produktem, który efektywnie wykorzystuje funkcjonalności i integracje Androida. Różnorodność dostępnych urządzeń stanowi jednak wyzwanie, które wymaga zaangażowania specjalistycznego i doświadczonego zespołu programistycznego.

Wyznaczanie kluczowych funkcji

Pomożemy startupom wybrać kluczowe funkcje, które staną się fundamentem ich MVP, kierując się potrzebami użytkowników i ograniczeniami czasowymi.
Usługi

Ścieżka rozwoju produktu MVP.

1. Przygotowanie

Podczas warsztatów produktowych precyzyjnie sprecyzujemy wizję Twojego produktu i zidentyfikujemy kluczowe funkcjonalności niezbędne dla MVP. Skoncentrujemy się na tych funkcjach, które są fundamentem całego pomysłu i niezbędne do jego funkcjonowania. Pomoc w określeniu celów biznesowych i grupy docelowej pozwoli na efektywne zarządzanie zakresem pracy i uniknięcie nadmiernego rozszerzania funkcji, co mogłoby prowadzić do przesuwania terminów i zwiększenia kosztów.

Opracujemy także pakiet materiałów, w tym klikalny prototyp, estymację kosztów i rejestr ryzyka, co zapewni solidne podstawy do testowania projektu na rynku.

2. Projekt prototypu

Gdy zdefiniujemy zawartość naszego MVP, przystępujemy do opracowania prototypu, wykorzystując user stories lub projekty UI/UX. Chociaż ten etap nie jest obowiązkowy, pozwala nam precyzyjnie ustalić zakres prac. Dzięki temu unikniemy pokusy dodawania zbędnych funkcjonalności w trakcie fazy rozwoju, co pozwala na skupienie się na najważniejszych aspektach produktu.

3. Programowanie

Programowanie MVP jest zwykle najdłuższym i najdroższym etapem procesu tworzenia produktu. Dlatego tak ważne jest staranne planowanie i projektowanie, które mają na celu ograniczenie zakresu prac na etapie programowania, co przekłada się na dokładniejsze przewidywanie czasochłonności i kosztów. Aby uniknąć nadmiernych wydatków i opóźnień, warto zatrudnić doświadczonego lidera zespołu lub zespół programistów z doświadczeniem w tworzeniu MVP. Kluczowe jest opieranie się pokusie implementowania skomplikowanych rozwiązań technologicznych, które nie przynoszą bezpośrednich korzyści dla projektu. Zamiast tego, należy skupić się na pisaniu prostego, funkcjonalnego kodu i tworzeniu prostej architektury aplikacji z minimalną ilością złożonych komponentów, co jest istotą podejścia MVP – maksymalizacja wartości przy minimalnym nakładzie pracy.

4. Gotowe MVP

Gotowe MVP stanowi kluczowe narzędzie do weryfikacji początkowych założeń i pozyskania pierwszych opinii od klientów. Jest to funkcjonalne rozwiązanie z kompletną logiką, backendem i frontendem, ale zredukowane do najważniejszych funkcji. Dzięki temu, w odróżnieniu od tradycyjnych modeli, które nie uwzględniają wstępnego testowania na rynku, MVP pozwala skutecznie przygotować i dopasować cyfrowy produkt przed jego pełnym wprowadzeniem.

Zaletą MVP jest możliwość przetestowania produktu w realnych warunkach rynkowych i uzyskanie bezpośrednich informacji zwrotnych od użytkowników, co jest nieocenione dla dalszego rozwoju i doskonalenia produktu.

REALIZACJE

Od MVP do produktu.

Podejście do każdego projektu jest u nas indywidualne, co pozwala nam skutecznie spełniać oczekiwania klientów. Zachęcamy do zapoznania się z wybranymi realizacjami, które demonstrują efekty naszej pracy w której na początku tworzyliśmy MVP później rozwijaliśmy go do gotowego produktu.

Logo Zielona Grupa

Więcej o projekcie

Inteligentny system uprawy do hodowli roślin i grzybów

Stworzyliśmy kompletny prototyp urządzenia, wyposażony w odpowiednie oprogramowanie i czujniki (temperatura powietrza, wilgotność gleby, wilgotność powietrza, natężenie światła), listwę LED.
Oprogramowanie to pełni także funkcję w pełni zintegrowanego systemu, który obecnie zarządza bieżącym sterowaniem urządzeniami, dzięki danym pochodzącym ze zintegrowanych czujników.Realizacja projektu obejmowała następujące elementy:

- Zbieranie danych z różnych czujników, takich jak temperatura powietrza, wilgotność gleby, wilgotność powietrza oraz natężenie światła.
- Sterowanie oświetleniem na podstawie odczytów natężenia światła.
- Zapis danych zbieranych z czujników w chmurze obliczeniowej, co pozwoliło na optymalizację konfiguracji systemu, wynikającą z intensywnych prac badawczych.

Realizacja dla Zielona Grupa
Logo UWM w Olsztynie

Więcej o projekcie

Optymalizator modelowania danych

Parametrycznej oceny jakości estymacji bazuje na porównywaniu parametrów błędów między rzeczywistą a prognozowaną wartością estymacji w punkcie pomiarowym, wykorzystując zarówno parametry z walidacji krzyżowej, jak i walidacji podzbiorem przy użyciu algorytmu optymalizacyjnego. Parametry uzyskiwane w procesie walidacji są kluczowe przy ocenie jakości estymacji. Procedura modelowania danych (interpolacja, aproksymacja, ekstrapolacja) powinna przebiegać według następujących etapów:

Etap 1 – wstępna analiza danych (weryfikacja dla 100% danych i dla 90% danych)
Etap 2 – opracowanie map metodami geostatystycznymi i deterministycznymi
Etap 3 – wykonanie walidacji
Etap 4 – porównanie parametrów oceny estymacji
Etap 5 – wybór optymalnej metody

Realizacja projektu aplikacji webowej dla UWM w Olsztynie
logo Znajdź Zastępstwo

Więcej o projekcie

Aplikacja Znajdź Zastępstwo łączy prawników

Poszukujesz zastępstwa procesowego? Skorzystaj z aplikacji ZnajdźZastępstwo, aby 10 razy szybciej znaleźć zweryfikowanego zastępcę, dopasowanego do potrzeb Twoich klientów.

W aplikacji znajduję się baza zweryfikowanych i chętnych do współpracy pełnomocników, w bezpieczny sposób wymieniaj informacje i dokumenty, a także przechowuj notatki z czynności. Wszystko za pomocą intuicyjnego pulpitu zarządzania zleceniami – bezpłatnie!

Funkcjonalności platformy:
- wygodne zarządzanie zleceniami
- bezpieczna korespondencja
- weryfikacja użytkowników

Realizacja dla startupu Znajdź zastępstwo
Dlaczego my?

Zalety tworzenia projektów z naszym zespołem.

Dostarczamy kompleksowe usługi w zakresie projektowania i rozwijania produktu

0

developerów

Przyspieszony Start na Rynku

MVP umożliwia startupom błyskawiczne wejście na rynek, co pozwala szybko zdobyć udziały i zyskać przewagę nad konkurencją.

Zminimalizowane koszty

MVP umożliwia startupom ograniczyć wydatki i zapewnia optymalne wykorzystanie kapitału w najbardziej istotnych obszarach działalności.

Skalowalność

Skalowalność MVP pozwala startupom na efektywne zarządzanie wzrostem, dostosowując produkt do rosnących potrzeb rynku bez konieczności przebudowy od podstaw.

Klucz do pozyskania inwestorów

Pokazanie MVP potencjalnym inwestorom umożliwia startupom zilustrowanie realnej wartości i potencjału rynkowego ich produktu.

Analiza

Koncentrujemy się na tworzeniu intuicyjnych interfejsów i płynnej nawigacji, zapewniając użytkownikom ułatwione korzystanie z aplikacji.

Buduje relacje z uzytkownikami

Dzięki bardziej dostosowanemu do potrzeb użytkownika doświadczeniu, jesteś w stanie zbudować lojalną bazę klientów i użytkowników.

Opinie

Nasi klienci uwielbiają z nami pracować!

Kontakt

Gotowy rozpocząć z Nami współpracę?

Bez względu na to, czy reprezentujesz dużą firmę poszukującą wsparcia w rozwoju projektowym, czy jesteś założycielem nowego przedsięwzięcia, zapewniamy Ci dostęp do naszej kadry ekspertów i specjalistów. Zostaną oni dobrani tak, aby idealnie odpowiadali Twoim wymaganiom, prowadząc Cię krok po kroku przez świat nowych technologii.

Kontakt z firmą PJK Consulting